top of page
1613.jpg

JURİLER

Arş. Gör. Esra Güngör Kılıç

Esra Güngör Kılıç, 2006-2008 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu’nda eğitimini tamamladıktan sonra 2008-2012 yılları arasında Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde eğitimini sürdürmüştür. 2013 yılında Ege’de Bugün gazetesinde muhabir olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2017 yılında “Türk Modernleşmesi ve Gündelik Hayat İlişkisine Sinema Üzerinden Bakmak: 1950’ler Türk Sinemasında Eğlenme Pratikleri” başlıklı tez çalışması ile mezun olmuştur. Aynı yıl aynı bölümde doktora eğitimine başlamıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde “Seyirci ve Film Deneyimi: Balkan Göçmeni Seyircilerin Göç Filmi Deneyimleri” başlıklı doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. 2014-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Güngör Kılıç, 2018 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından beri SineFilozofi Dergisi Editör Yardımcılığı görevini yürüten Güngör Kılıç, SineFilozofi Dergisi Özel Sayı (4)’ün Editörlüğünü yapmıştır. 2018 yılından beri her yıl düzenlenen Sinema ve Felsefe Sempozyumu Düzenleme Komitesi üyesidir.

bottom of page