top of page
1613.jpg

JURİLER

Arş. Gör. Hüseyin Kırmızı

Hüseyin Kırmızı, 1992 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından 2015'de, Anadolu Üniversitesi / İletişim Fakültesi - Sinema ve Televizyon Bölümünden "İnsan Ne ile Yaşar"  isimli kısa film projesi ile mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü - Film Tasarımı Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başladı. Nihayetinde 2017 senesinde "Sinema ve TV'nin Nesneler Sistemi Düşüncesi Üzerinden Tekrar Yorumlanması" başlıklı çalışması ile mezun oldu. 2020 yılında ise İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon ve Sinema doktora programına kabul edildi. Aynı yıl Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi RTS bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu bağlamda sinema, iletişim, görsel kültür, sosyoloji ve antropoloji odağında gelişen doktora tezi üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

bottom of page