top of page
1613.jpg

JURİLER

Arş. Gör. Merve Can Maraşlı

Merve Can Maraşlı, 1991 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ Anadolu iletişim Meslek Lisesi’ni birincilikle tamamlayarak 2009 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yerleşti ve buradan 2013 yılında dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına başladı ve 2017’de “Avrupa Birliği’ne Uyum Bağlamında Radyo ve Televizyon Yayınlarında Denetim, Uygulamadan Ortaya Çıkan Sorunlar ve Özdenetim” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Ardından aynı bölümün doktora programına kaydoldu ve bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde “Dijital Çağda Televizyon Yayıncılığı: Türkiye’de İsteğe Bağlı Yayın Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi” başlıklı doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. 2015-2017 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2017 yılında Gazi Üniversitesi’ne görevlendirildi. 2018’den beri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde araştırma görevlisi unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Lise yıllarından itibaren hem sektörel çalışmaların içerisinde yer alan hem de kamu kurumlarıyla yürütülen kısa ve uzun soluklu akademik faaliyetlerde bulunan Can Maraşlı’nın akademik ilgisi iletişim hukuku, kitle iletişimi, Avrupa Birliği, televizyon ve dijital yayıncılık alanlarında yoğunlaşmaktadır. SineFilozofi dergisinin editör yardımcılığı ile İletişim Kuram ve Araştırma ile Yeni Medya dergilerinin mizanpaj editörlüğü görevlerini üstlenmektedir. Ayla’nın annesidir.

bottom of page