top of page
1613.jpg

JURİLER

Doç. Dr. Berceste Gülçin Özdemir

      Berceste Gülçin Özdemir, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nü 2006’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çift anadal yaparak 2007’de de bu fakülteden mezun oldu.BahçeşehirÜniversitesi Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalı Bölümü’nde  ‘’Feminist Film CriticismContribution to Feminist Film-Making’’  adlı tezi ile 2009 yılında master derecesini aldı.2014’de, Universita Degli Studi di Perugia’da Erasmus Doktora Programı çerçevesinde tezinin bir kısmını yazan Özdemir, 2016 yılında ‘’Türk Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Ana Akım Dışı Filmlerinde Kadının Mekanda Temsili: Özne(s)neleştirilmiş Kadınların Feminist Film Kuramı Çerçevesinde Çözümlenmesi (2000-2012)’’ başlıklı doktora teziyle doktor ünvanını almıştır. Doktora tezinde ‘’Özne(s)neleştirilmiş’’  kavramını ortaya atarak akademik literatüre yeni bir kavram kazandırmaya çalışmıştır. Özdemir’in kitapları; Türk Sineması’nın Kadın Yönetmenleri Konuşuyor: Standartlaştırılmış Açık-Uçlu Görüşme Yöntemiyle Kadın Yönetmenlerle Görüşmeler, Türkiye’de Bağımsız Sinemaya Dair Tartışmalar: Sahadan Düşünceler, Türk Sineması’nda Kadın Yönetmenler ve Özne(s)neleştirilmiş Kadının Mekanda Temsili, An Examination of Characters and Spaces in Film Narratives in the Context of Panopticon and Chronotope  within the Framework of Narratology Theory, Film ve Müzik: Türk Sineması’nda Türk Müziği Ögelerinin Kullanımının Türk Kültürüne Etkileri’dir. Özdemir’in sinema alanında birçok makalesi ve kitap bölümü de bulunmaktadır. Çalışmalarının temelini felsefi yaklaşımlar, teoloji ve kuantum teorisinden alan Özdemir, eserlerinin odak noktasına sinemayı yerleştirmektedir. TÜBİTAK 3005 Destek Programı kapsamında kabul edilen ‘’Sinema Alanında Seyir Deneyimlerine İlişkin Medya Değişimi ve Geleceğe İlişkin Tahminler, Stratejiler ve Çözümlemeler’’ başlıklı projesi ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ‘’Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (VR LAB)’’ açan Özdemir, bu laboratuvarla hem bilimsel projeler üretme hedefinde hem de eğitime fütürist yaklaşımın önceliğini hedeflemektedir. Disiplinlerarası çalışmanın temeli olan proje, kısa metraj film üretimi, nitelikli bilimsel dergilerde yayınlar, yeni ders tasarım önerisi ve film sergisi enstalasyonu gibi çıktılarıyla toplumsal faydanın ve yayın etkinin önemini ortaya koyma amacındadır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak ders veren Özdemir’in akademik araştırma alanları; feminist film kuramı, psikanalitik film kuramı, film eleştirisi, film felsefesi, bağımsız sinema, sanal gerçekliktir.

bottom of page