top of page
1613.jpg

 Jüriler

Dr. Öğr. Üyesi Murat Şahin

Murat Şahin, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Ana Bilim Dalı’ndan “Yeni Türk Sinemasında Yeni Orta Sınıfların Temsili” adlı tezle doktor ünvanını almıştır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sinema sosyolojisi, sinema kuramları, dijital platformlar ve izleyici araştırmaları gibi alanlarda bilimsel çalışmaları mevcuttur. Sinema Sosyolojisi, Türk Sineması, İletişim Sosyolojisi, Sinematografi, Sinemada Akımlar, Göstergebilim, Medya ve Toplumsal Temsil gibi dersler yürüttüğü dersler arasında bulunmaktadır.

bottom of page