top of page
1613.jpg

JURİLER

Dr. İren Dicle Aytaç 

İren Dicle Aytaç lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde gerçekleştirdi. Yüksek Lisans derecesini “Marshall Planı Filmleri (1948-1953): Türkiye Örneği” başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’ndan aldı. Doktorasını yine aynı üniversitede “Yeşilçam'ın Kriz Yılları: 1970–1980 Dönemi Türk Sinema Endüstrisinin Toplumsal Tarihi” başlıklı teziyle tamamladı. Aytaç, 2012 yılından beri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

bottom of page