top of page
1613.jpg

JURİLER

Yönetmen- Arş. Gör. Aysu Uğur Balcı

Aysu Uğur Balcı, 2017 yılında lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dereceyle tamamladı. Okurken çektiği kısa filmlerle festivallerde finalistlikler elde etti. 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde öğrenci dalında En İyi Deneysel Kısa Film ödülünü kazandı. 2017 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2019 yılında aynı üniversitenin İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak işe başladı ve halen aynı bölümde görev yapmaktadır. 2020 yılında “2000 Sonrası Avrupa Sinemasında Kültürel Temsiller” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu an aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Türkiye’nin ilk sinema felsefesi dergisi olan SineFilozofi’de editör yardımcılığı yapmaktadır. İlgi alanları iletişim çalışmaları, deneysel sinema, film yapım-yönetimi, film sosyolojisidir.

bottom of page