top of page

Afet Nedir?

Afet deyince akla her zaman yalnızca büyük felaketler geliyor. Oysa literatür afet tanımını daha kapsamlı açıklıyor. Tsunami, deprem gibi yıkıcı doğa olayları da afet sayılıyor, ulaşım kazaları da. Terör de bir afet türü, salgın hastalıklar da.AFAD’a göre afet, toplumun tamamı ya da belirli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan kayıplar meydana getiren, hayatın olağan akışını ve toplumun işleyişini ciddi biçimde etkileyen ya da kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başa çıkma kapasitesinin yeterli olmadığı olaylardır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. (AFAD,2023; Mason vd., 2019Brtittanica’ya göre ise afet, büyük insan hayatı kaybına veya doğal çevrenin, özel mülkiyetin veya kamu altyapısının tahribine yol açan doğal veya insan kaynaklı herhangi bir felaket olayıdır. Bir afet, deprem veya petrol sızıntısı gibi nispeten ani olabileceği gibi, devam eden bir pandemi veya iklimsel bozulmanın etkileri gibi daha uzun bir süre boyunca da ortaya çıkabilir. Şiddetli kuraklıklar, orman yangınları, seller, toprak kaymaları ve volkanik patlamalar genellikle doğal afetlere örnek olarak gösterilir. Büyük endüstriyel kazalar, bina çökmeleri, yüksek katlı yangınlar, uçak kazaları, gemi batmaları ve terör eylemleri sıklıkla insan kaynaklı afetler olarak sınıflandırılır. Bu terim, savaş sonucu büyük nüfusların yer değiştirmesi(göç) gibi diğer olayları tanımlamak için de kullanılabilir. (Britannica, T. Encyclopedia Britannica. (2024, 10 Ocak). https://www.britannica.com/science/disaster)Dünya bir afetler gezegeni. Her birimiz afetlerle yaşamaya, onlara rağmen hayatta kalmaya ve hatta bazı afet türleri (hava kirliliği, pandemiler, radyasyon vb) ile beraber evrim geçirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle afetleri tanımak hayati önem taşıyor.

Comments


bottom of page